Is bij de e-bike tour een helm verplicht?

Er zijn helmen als een extra voorzorgsmaatregel, deze zijn niet verplicht maar worden wel aangeraden. Voor minderjarige is het dragen van een helm verplicht.