Hoe is de weg structuur van de tour?

Over het algemeen gaan de fietstochten over verharde (land)wegen of goed begaanbare onverharde wegen. De tocht heeft lichte hoogteverschillen van ongeveer 300 m.